Båtnamnet

Men kära hjärtanes, ska båten inte ha ett kvinnonamn? Och varför Major Tom?

Det här med namn på båtar är onekligen intressant men ett traditionellt kvinnonamn har aldrig varit aktuellt på den här båten. Båten är inte en han eller en hon, snarare en ‘nongender’. Den förra båten hette Gunnar, men jag tror inte att det är riktigt gångbart på engelska. Vi har stött och blött frågan nästan mer än vi diskuterat byte av däck (eller om vi ens skulle köpa båten). Att behålla det gamla namnet var inte heller aktuellt.

Båten har tillbringat stora delar av sitt liv ”in the United Kingdom” och den kopplingen vill vi gärna behålla via namnet, som kommer från en fiktiv figur i låten ”Space Oddity” av David Bowie. Så småningom kommer vår Major Tom att föra sin besättning ut på liknande äventyr som i låten, dock inte i rymden…

“This is Major Tom to Ground Control

I’m stepping through the door

And I’m floating in a most peculiar way

And the stars look very different today”

major tom

%d bloggers like this: