In 2019 ABC-öarna

Hänryckningens tid

mastfot

Uppdraget i dag lät enkelt. Dra ur en gammal sladd till radarn genom masten och dra igenom två nya sladdar. I min enfald trodde jag att det skulle vara helt ihåligt i masten och bara gå att skicka igenom sladden. Direkt ihåligt var det ju inte utan en massa hinder på vägen. Efter mycket lirkande, pillande och “det här går aldrig” lyckades vi till sist, med hjälp av vp-rör och rensband få sladdarna på plats. Och äntligen blev vi hänryckta!

mast på najad 391

 

hundkäx

Nu ska nya fall beställas och dras igenom masten. Radarn ska fästas fast och vant och spridare ska på plats. Någon gång, snart ska vi masta på. Det går inte fort, men det går framåt.

Glad Pingst på er!

 

Share Tweet Pin It +1
Previous PostAnkare
Next PostAvresa

1 Comment

  1. Bitte
    4 years ago

    Glad Pingst på er också.

    Reply

Lämna gärna en kommentar...